Ympäristöpolitiikka

Huhtikuusta 2016 on meillä käytössa yrityksen ympäristöjärjestelmä -
ISO 14001:2015- Printing services ! 

 

AS SPIN PRESS ympäristöpolitiikka:

- on käytössä täysin kemiavapaa painolevytuotanto !
- vähentää toiminnasta syntyviä ympäristöhaittoja;
- välttää ja vähentää ympäristön saastumista ja ennaltaestö saastumisen vaaroja;
- tekee uuden teknologian, laitteiden ja materiaalien valinnoissa taloudellisesti kohtuulliset ja ympäristöystävälliset ratkaisut;
- kehittää puhtaamman tuotannon menetelmiä;
- tiedottaa yritykselle ominaista ympäristökohtaista tietoa viranomaisille, paikalliselle väelle ja muille eturyhmille;
- nostaa tyäläisten ja kumppanien ympäristötietoisuutta;
- edistää yritystenvälisten asianomaisten ympäristösäästäväisyyttä;
- tekee yhteistyätä yritystenvälisten asianomaisten kanssa ympäristötoiminnan parantamiseksi ja puhtaamman ympäristön takaamiseksi;
- tarjoaa palveluita ja kehittää tuotteita lähtien asiakkaiden odotuksista ja tarpeista;
- neuvoo asiakkaitaan optimaalisimman ja laadukkaimman painotuloksen saavuttamiseksi;
- kouluttaa tyäläisiään ja ottaa heitä mukaan yrityksen ja palveluiden kehittämiseen;
- ottaa huomioon ja arvostaa asiakkailta tuotteista ja palveluista saatua palautetta;
- on mukana teknillisissä uudistuksissa asiakkaiden tyytyväisyyden ja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi;
- takaa integroidun ympäristöohjelman tulokselliseksi toimimiseksi riittävät resurssit;
- takaa integroidun ympäristöohjelman tuloksellisen toimimisen ja jatkuvan täydentämisen;
- noudattaa yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluksia sääteleviä Viron Tasavallassa voimassa olevia lakisäädäksia ja muita oikeudellisia normeja.